Một cuộc phỏng vấn với: Jill Binder

Một cuộc phỏng vấn với: Jill Binder

[ad_1] Bạn bắt đầu cung cấp loại hình đào tạo này như thế nào? Nó xảy ra vào năm 2013. Tại WordCamp Vancouver, chúng tôi chỉ có 7 trong số 52 đơn đăng ký từ phụ nữ và các nhóm không được đại diện khác. Sau đó, chúng tôi chỉ có ...
Làm thế nào để tạo danh thiếp của bạn và làm cho nó đáng chú ý?

Làm thế nào để tạo danh thiếp của bạn và làm cho nó đáng chú ý?

Những tiến bộ trong công nghệ có thể đánh lừa mọi người tin rằng tự động hóa luôn tốt hơn. Ngay cả khi nó làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, bạn luôn có thể quay trở lại những truyền thống. Bạn có thể dễ dàng thay thế danh thiếp thông thường bằng ...