Bỏ qua đến nội dung chính

Cách thêm nhiều cột trên WordPress mà không cần sử dụng plugin

Comment Ajouter Plusieurs Colonnes Wordpress

Bạn có muốn thêm nội dung nhiều cột vào bài đăng WordPress của mình không? Cột có thể được sử dụng để tạo bố cục hấp dẫn cho các ấn phẩm và trang của bạn. Phương tiện in truyền thống, chẳng hạn như báo và tạp chí, đã sử dụng bố cục nhiều cột kể từ khi bắt đầu ...

ĐỌC THÊM
Trở lại đầu trang

Chủ đề WordPress thú vị mà tôi tìm thấy trên
Và có nhiều chủ đề và mô hình 50 000 để lựa chọn!