Một số plugin WordPress sọc chấp nhận thanh toán

Một số plugin WordPress sọc chấp nhận thanh toán

Bạn có muốn chấp nhận thanh toán bằng Stripe trên blog của mình không? Vì vậy, đây là các plugin WordPress Stripe tốt nhất cho tác vụ này. Tất cả mọi người (trừ một vài người) bắt đầu một blog với hy vọng kiếm được lợi nhuận từ nó. Nếu không, tại sao bạn ...
Notepad ++: Đánh giá trình soạn thảo mã cho WordPress

Notepad ++: Đánh giá trình soạn thảo mã cho WordPress

Là một người đọc thường xuyên, bạn có thể nhận thấy rằng trong tất cả các hướng dẫn của chúng tôi có khía cạnh kỹ thuật, chúng tôi thường mời bạn sử dụng trình chỉnh sửa mã yêu thích của bạn. Đôi khi chúng tôi thường trích dẫn Notepad ++ như một trình soạn thảo đơn giản để sửa đổi ...