Cách sao chép một trang trong WordPress

Cách sao chép một trang trong WordPress

Cần sao chép một trang trên WordPress? Khi sử dụng một plugin như "Visual Composer", việc tạo các trang mới, đặc biệt là khi lập kế hoạch tạo một trang web với số lượng trang khá lớn, trở nên rất nhanh chóng ...
Cách thêm hệ thống bỏ phiếu trong WordPress

Cách thêm hệ thống bỏ phiếu trong WordPress

Trong hướng dẫn trước, tôi đã chỉ cho bạn cách thêm hệ thống bỏ phiếu vào WordPress. Nhưng sau này chỉ có các bài báo liên quan. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm hệ thống bình chọn vào blog hoặc trang web WordPress của bạn. Nhưng mà...
Cách đánh giá cao chất lượng của một plugin WordPress miễn phí

Cách đánh giá cao chất lượng của một plugin WordPress miễn phí

Làm thế nào để đánh giá chất lượng của một plugin WordPress miễn phí? Cho dù bạn là một nhà phát triển yêu thích viết mã hay bạn là một "người triển khai" đang tìm cách xây dựng các trang web chất lượng cao mà không lãng phí nhiều thời gian, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ cần ...