10 chủ đề WordPress để tạo trang web nhà hàng

10 WordPress chủ đề để tạo ra một nhà hàng trang web

Cần các chủ đề WordPress tốt nhất để tạo một trang web nhà hàng? Mặc dù chất lượng của thực phẩm hoặc món ăn luôn là điều quan trọng nhất khi nói đến phục vụ ăn uống, nhưng việc chọn chủ đề WordPress phù hợp để tạo trang web nhà hàng của bạn có thể ...
5 Plugin huy hiệu WordPress để thêm vào trang web

5 Plugin huy hiệu WordPress để thêm vào trang web

Bạn đang tìm kiếm các plugin huy hiệu WordPress tốt nhất để thêm vào trang web? Điều hành một cửa hàng trực tuyến có nghĩa là sử dụng nhiều phương pháp để thu hút sự chú ý của khách đến các sản phẩm của bạn và tăng mức độ tương tác của họ. Sử dụng...